Styrelsemöte och plan framåt för 2020/2021 – Jägmästarnas förening

Styrelsemöte och plan framåt för 2020/2021

Den 18 augusti höll styrelsen möte, som sig bör i denna tid: digitalt. Du kan läsa protokollet här: Protokoll.

Styrelsen beslutade bland annat att inte genomföra några fysiska aktiviteter under hösten 2020. Dock planerar vi alltjämt för ett årsmöte våren 2021. Datum för årsmötet är satt till den 13 mars 2021.