Återbetalningar med anledning av inställt årsmöte – Jägmästarnas förening