Återbetalningar med anledning av inställt årsmöte – Jägmästarnas förening

Återbetalningar med anledning av inställt årsmöte

De som önskar återbetalning för deltagaravgifter till årsmöte med teaterpaket ska kontakta skattmästare Jan Fryk på jan.fryk@bakpasset.se. Gör detta så snart som möjligt.