Skogisvästens historia – Jägmästarnas förening

Skogisvästens historia

Den traditionella skogisvästen, eller jägmästarvästen har en lång och intressant historia. Nedan finner ni ett utdrag ur Skogshögskolans studentkårs jubileumsbok om just västens historia.

Anders Staaf ur jubileumsskriften ”Skogshögskolans studentkår 75 år

”Enligt Tage Blidberg, kursdirektör för årskurs 1925-28, tillkom västen under deras Garpenbergsår och troligen under vårterminen 1925.

Eric Lundqvist, som också tillhörde denna kurs, har berättat för mig att tanken på en egen väst väcktes inför en drivningsresa till Mora. Man visste att där uppe i Mora bar folket särskilt vackra kläder. Parollen i Garp blev därför: Vi måste skaffa oss ett eget, prydligt plagg, en väst, så att vi kan ta upp konkurrensen med masarna om kullorna.

På Garp fanns då en mycket skicklig tecknare, Henrik Bergman, sedermera byrådirektör vid Rikets Allmänna Kartverk, och han fick uppgiften att rita Skogis egen väst. Som färger valde man rött som symbol för kamratskapet och för glädjen och grönt för hoppet och för skogen. När Henrik Bergman skulle skapa västen lär han för övrigt ha haft god hjälp av Eric Lundqvists broder Folke (Jokke).

Eleverna skaffade tyg och tennknappar och sydde sedan var och en sin väst med hjälp av fästmör och mödrar, för man hade varken tid eller råd att leja bort arbetet. Västarna hann bli klara till drivningsresan och enligt Eric Lundqvist gjorde man stor succé bland kullorna i Mora.

Några kurssymboler på kragen hade man inte de första årgångarna västar – dessa tillkom först i slutet på 40-talet. Det blev sed att en äldre årskurs skulle bjudas till en av festerna och därvid givetvis ha rätt till fri sprit. Kragmärkningen tillkom då som en praktisk åtgärd för att man vid serveringen skulle kunna skilja ut den som hade rätt till påfyllning utan bong. I samband med tillkomsten av kragbroderiet började man också dikta kursvästvisor som sjungs när kavajen tas av och Skogis ”blommar”.

De västlösa ”urgamle” fick sin egen låt av Hans Lindberg vid vinterspelen 1967. Den ska sjungas på Povel Ramels melodi ”Ta av dig skorna” och låter som följer: ”Ta av dig rocken, tag av dig rocken, rocken, rocken! När du tagit av dig rocken, medge att det känns skönt! UG!”

Till sist vill jag uttrycka förhoppningen att Skogisarna fortsätter med den fina västtraditionen. Ett argument som talar emot är de stigande kostnaderna för plagget. När jag för några år sedan nämnde detta för Eric Lundqvist replikerade han att då får väl eleverna sy den själva med väninnors hjälp, som vi gjorde när den första omgången västar skapades.”