Historik – Jägmästarnas förening

Historik

Från Wikipedia: ”Jägmästare nämns för första gången på 1580-talet och var då invandrade tyska och danska utbildade personer främst avsedda för att övervaka och sköta kronans jaktparker, bl.a. på Djurgården. De första jägmästarna utexaminerades i Sverige vid Skogsinstitutet, som grundades i Stockholm 1828. Åren 1915–1977 utbildades jägmästare vid Skogshögskolan i Garpenberg och Stockholm. Vid bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet år 1977, började utbildningen bedrivas även i Umeå. Åren 1995–2002 utbildades inga jägmästare, då utbildningen ersatts av skoglig magister. Sedan 2002 omfattar Jägmästarprogrammet 300 högskolepoäng, fem års heltidsstudier.”

Från och med kurs 21/23 har Jägmästarprogrammet ersatts med Skogsvetarprogrammet, från vilket man kan erhålla yrkestiteln Jägmästare efter fullbordade studier.