Jägmästarnas förening – Sida 3 – En förening för jägmästare

UPPDATERING: Årsmötet 2020 blir onlinemöte/telefonmöte

På styrelsemötet den 12 mars beslutades det att ställa in de fysiska delarna av föreningens årsmöte den 21 mars. Detta sker till följd av utbrottet av covid-19. Eftersom årsmötet ändå behöver genomföras kommer det inom kort komma ut en inbjudan till ett onlinemöte/telefonmöte istället.

Vi kommer att ta kontakt med er som var anmälda till musikal och fest och ni kommer att få pengarna tillbaka. Mer info kommer per mail inom kort.

Årsmöteshandlingar

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Omval:
Alexandra Holmlund föreslås bli ordförande
Vice ordf. Elin Larsson
Jan Fryk
Erik Walfridsson
Patrik Ulvdal
Maria Petré
Malin Sääf
Annie Sandgren

Nyval:
Markus Månsson, jägmästarstudent
Louise von Erenheim, IKEA

INSTÄLLD: Vårexkursion i Skåne

På grund av mycket få anmälda medlemmar tvingas vi tyvärr ställa in helgens exkursion i Skåne. Vi tackar såklart alla som ställt upp på att ta emot oss, bla SLU och Gunnars Granar, och hoppas att få möjlighet att träffas någon annan gång.

Betalda avgifter återbetalas till fullo. Hör av dig om du inte fått din betalning åter inom kort.

Välkommen på exkursion den 18 maj i Degeberga!

Under exkursionen besöker vi Gunnars Granar i Degeberga, en av Sveriges största julgransodlingar som drivs av jägmästaren Gunnar Göthner. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan julgransodling och skogsbruk.

På andra sidan byn finns godsets Widtsköfles skogar , och där har man har lång erfarenhet av att producera högkvalitativt talltimmer. Virket har så god kvalité att det ibland ”exporterats” till norrländska sågverk. Skötselforskarna och jägmästarna Eric Agestam och PM Ekö från SLU presenterar forskning inom ämnet. På Widtsköfle kommer även Skogsstyrelsen att berätta om sin syn på begreppet hyggesfritt skogsbruk.  Vad är det och varför borde vi använda det?

Senare på eftermiddagen åker vi till Bjärsjölagård och besöker ett av SLUs skogliga fältförsök.  Eric Agestam och PM Ekö berättar om, och ger tips kring användningen av snabbväxande trädslag. Är de alternativ till gran?

Dagen avslutas med fest tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter!

Vi samlas med egna bilar kl 10:00 den 18 maj vid:
Borråkravägen 60-11,
297 94 Degeberga

(Google maps-länk)

Anmälan sker här! Anmäl dig senast 15 maj.

Exkursionen inklusive lunch och fest kostar 350 kr. Enbart fest för studenter kostar 100 kr. Betalning sker till bg 5866-6199

Ack, den som ändå vore skogsman (eller skogskvinna/-person)

Vår skattmästare Jan Fryk kåserar här över vad det inneburit och innebär att vara jägmästare, samt hur förträffligt det ändå är att vara medlem i Jägmästarnas förening. Glöm inte att anmäla dig till årsmötet!

1 Kronojägare; 2. Jägmästare; 3. Landsfogde; 4. Landsfiskal; 5. Brandchef; 6. Brandförman. Från Nordisk Familjebok.

Historien förmäler att poeten, tillika naturforskaren Johann Wolfgang von Goethe, under en av sina morgonpromenader i staden Weimars utkanter, råkade i samspråk med två distingerade herrar, djupt försjunkna i vad som visade sig vara en karta över nejdens skogsklädda omgivningar. På diktargigantens förfrågan om vad som föranledde gentlemännens engagerade diskussion, blev svaret att de dryftade huru härvarande trädbestånd lämpligen borde skötas, tas tillvara och ersättas av ny skog, till gagn för nuvarande och kommande generationer. Imponerad av denna ansvarskänsla och kanske tvåhundraåriga planeringshorisont lär Wolfgang ha utbrustit ”Ack, den som ändå vore skogsman!”.

Hur ofta hör man något liknande yttras idag?

Redan i Goethes dagar fanns för sin tid välutbildade skogsmän också här i Sverige. För dessa krävdes, förutom kunskaper i teoretiska ämnen såsom skrivning, räkning och skogshushållning, även praktiska färdigheter. Bland annat att rida, spåra vilt, uppfånga djur och fåglar samt blåsa valthorn. Kraven på skjutskicklighet var högt ställda. Vad sägs t ex om att ”med pistol och hagel träffa ett mål av tolv tums diameter till häst i full karriär”? Förmodligen inte många av nutida kollegor som grejar en slik manöver.

Ovanstående enligt Israel Adolf af Ströms upprättade mål för jägmästare 1802. Den gode Israel Adolf som initierade grundandet av Skogsinstitutet 1828, med utexaminering av de första jägmästarna några år därefter. Institutet hade sina lokaler i det ombyggda f d hovjägmästarbostället Stora Blå Porten, en pampig borgliknande byggnad intill Diplomatstaden i Stockholms förnämare kvarter. När institutet 1914 ombildades till Kungliga Skogshögskolan överfördes verksamheten till det imposanta, slottslika nybygget i Frescati Hage vid Brunnsvikens strand. Har själv försökt lansera, den i eget tycke briljanta idén, att Gamla skogsinstitutets byggnad borde övertas av Jägmästarnas Förening. Men då huset för närvarande inrymmer Israels ambassad, ter sig dessvärre ett sådant förvärv i knepigaste laget.

Nåväl, för att fortsätta den kondenserade historieskrivningen. Utbildningspensumet vidgades och fördjupades efterhand och själva Jägmästartiteln lär formellt ha stadfästs först 1927. Fem år senare infördes examenstiteln Civiljägmästare. Oklart varför, några ”militärjägmästare” fanns ju knappast, även om det krävdes fullgjord militärtjänst och helst officersgrad för att bli antagen till Skogis. Sannolikt var det så att prefixet ”civil” skulle markera en högskoleutbildning i paritet med civilingenjörer och dito ekonomer. Det civila kapades bort 1977 och man kan möjligen reflektera över klokskapen i detta. Ett par decennier senare befanns en modernisering vara av nöden, för att s a s gå i takt med tiden. Den förment mossiga jägmästartiteln avskaffades till förmån för skogsvetare, utbildningen kortades och antalet studieplatser nästan fördubblades. Det blev nu ingen hit. Efter åtta år togs steget tillbaka till tidigare ordning. Kamrater veterinärer och agronomer lät sig aldrig falla för frestelsen att döpa om sig till djur- eller jordvetare.

Studenterna vid Kungliga Skogshögskolan intog länge en gynnad särställning bland landets studentkårer. Med privilegier som i betydande grad försvann när epoken som fristående högskola upphörde i och med ombildningen till en fakultet bland andra vid Lantbruksuniversitetet, utlokaliseringen till Umeå samt nedläggningen av verksamheten i Garpenberg. Fram till dess var utbildningskostnaden per jägmästarelev den näst högsta, alla kategorier, efter stridspiloter. Då kan man betänka att yrkesmortaliteten likafullt förblev väsentligt högre bland de senare. Det lär t o m förhålla sig så att jägmästare/skogsakademiker lever längst av alla yrkesgrupper. Och har lägst skilsmässofrekvens. Kanhända föreligger en positiv korrelation däremellan. Vistelse i naturen och trevlig kollegial samvaro bidrar förmodligen också till en upplevd hög livskvalitet.

Utbildningens, liksom yrkets inriktning och status må ha varierat och förändrats genom decennierna. Men en företeelse har förblivit tämligen konstant – de kamratliga traditionerna! Och där vill jag mena att Jägmästarnas Förening med dess föregångare spelat en icke oväsentlig roll. Sammanslutningar för jägmästare (och forstmästare) har funnits i olika formeringar alltsedan Skogsinstitutets dagar. Ursprungligen för att tillvarata fackliga intressen, men även för utbyte av yrkeserfarenheter och stärkt kamratskap. Den fackliga funktionen avklingade efterhand, för att helt upphöra under tidigt 1990-tal. Återstår den nog så viktiga kollegialsociala dimensionen.

I de nyligen reviderade stadgarnas första paragraf, anges att föreningens ändamål pro primo är att ”verka för att samhörighetskänslan mellan föreningens medlemmar upprätthålls och stärks, gärna under trivsamma former”.  Man kan undra hur många föreningar som uppvisar en liknande portalformulering, därtill matchad av ett ansenligt, disponibelt ekonomiskt trivselkapital?

Att stärka samhörighetskänslan under trivsamma former, i mindre såväl som i större sammanhang, leder gärna tankarna till västar och fester. Ett signum för vår kår, med rötter i de Urgambles mylla. Ikväll så ska vi bara glamma, morgondagen gör detsamma. Och som det heter avslutningsvis i några forna versrader om jägmästarns lott (när hen var en han, liksom i citatet från Goethes tid):

”På söndagens morgon, när luften är stark och ozon är vad folk behöver, tar han aderton steg genom skog och mark och därmed är baksmällan över”.

Årsmöte, musikalen Så som i himmelen och kamratmiddag

Nu är det snart dags för Jägmästarnas Förenings årsmöte med tillhörande kulturell aktivitet och kamratmiddag. Anmälan sker längst ner på sidan. Välkomna!

23 mars: Var med och påverka föreningens framtid!

Lördagen den 23 mars håller Jägmästarnas Förening årsmöte i KSLAs lokaler på Drottninggatan 95B Stockholm. Mötet börjar kl 11.00. Utöver demokrati bjuds det på intressanta diskussioner om framtidens kompetensförsörjning i skogsnäringen. Diskussionsledare är skogsfakultetens dekanus Görans Ståhl. 

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet och alla som anmält sig i förväg bjuds på en matigare macka till lunch. Anmälan sker i formuläret nedan. Är du ännu inte medlem? Bli medlem på www.jagmastarnasforening.se/bli-medlem.

Årsmöteshandlingar

Musikalen Så som i himmelen

Efter årsmötet erbjuds medlemmar med medföljande att uppleva den kritikerrosade musikalen Så som i himmelen. Beskrivning av musikalen från arrangören:

Bildresultat för musikalen så som i himmelen

”Nu återuppstår magin, från filmen med samma namn, på Oscarsteaterns scen i en musikalversion av Kay och Carin Pollak och med nyskriven musik av Fredrik Kempe, en av landets starkaste musikaliska begåvningar. Med i musikalen är även Gabriellas sång (S. Nilsson/P. Bäckman) som låg på Svensktoppen i otroliga 68 veckor. Fredrik tonsätter den gripande historien om världsdirigenten Daniel Daréus som efter ett sammanbrott plötsligt avbryter sin internationella karriär och återvänder till sin barndomsby. Han behöver tystnad, lugn och ro. Det dröjer inte länge förrän han övertalas att tacka ja till att ta över spillrorna av den lilla kyrkokören och där tar hans liv plötsligt en vändning när han lär känna byns färgstarka karaktärer: den charmiga kassörskan Lena, den traditionsbundne prästen Stig och hans fru Inger, den kuvade Gabriella, den strikta diakonissan Siv, den kärlekstörstande pensionären Olga och den härliga, överoptimistiska cykelhandlaren Arne. I dem möter Daniel vänner, fiender och där hittar han kärleken. Läs mer på: http://www.sasomihimmelen.se/

Musikalen börjar kl 15.00 på Oscarsteatern, Kungsgatan 63. Årsmötet är slut i god tid för ombyte.

Föreningen har bokat ca 50 biljetter till musikalen, med bra placering på parkett. Vi vet av erfarenhet att biljetterna brukar ta slut fort, så var snabb med din anmälan.

Kamratmiddag

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som sitter, tabell och inomhus

Efter musikalbesöket hålls sedvanlig kamratmiddag med väst på Läkarsällskapet, Klara Östra kyrkogatan 10. Vi äter och dricker gott, sjunger västvisor och svänger de lurviga fram till småtimmarna. Tidpunkt för middagen informeras om senare.

Ungefärligt program

Kl 11.00-13.00: Årsmöte med talare inklusive lunch för föranmälda
Kl 15.00: Musikal
Kl 19isch-01.00: Kamratmiddag

Anmälan och betalning

Anmälan sker genom formuläret nedan senast den 18 mars. Se även pris för respektive del i formuläret. Först till kvarn gäller för musikalbiljetterna. En medföljande per medlem är välkommen.

Jägmästarnas Förenings ambition är att våra arrangemang ska vara mycket prisvärda. Därför väljer vi att sponsra våra medlemmars deltagande vid årsmöte, musikal och middag. Priset är alltså kraftigt rabatterat för att möjliggöra för så många som möjligt att delta.

Betalning sker till BG  5866-6199 senast den 18 mars . Märk betalningen med ditt namn.

Sprid gärna information om att anmälan är öppen, särskilt till dem som du vet inte kollar mail, vår hemsida eller Facebook särskilt ofta.

Anmälningsformulär

Anmälan till Jägmästarnas förenings höstexkursion

Jägmästarnas förening välkomnar nuvarande och blivande medlemmar till en Höstexkursion i Umeå, fredagen den 16 november 2018. Höstexkursionen, med tema ”Skogsbrukets och skogsindustrins digitalisering”, innefattar bland annat ett studiebesök på Skogsdatalabbet vid Sveriges lantbruksuniversitet och en guidad rundtur på Martinssons sågverk i Bygdsiljum. På kvällen-natten håller vi traditionsenligt en kamratmiddag på Skogis kårhus, tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter tillika blivande medlemmar.

Programmet i sammanfattning

Programmet startar kl 10.00 på Sveriges lantbruksuniversitet (Skogis) och innefattar besök på Skogsdatalabbet med påföljande bussresa till Bygdsiljum och Martinssons sågverk. Vid ca kl 16 är vi åter i Umeå för omklädning inför kamratmiddag på Skogis kårhus som börjar med fördrink kl 18.30.

Programinnehållet

Skogsdatalabbet är en del av institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar bland annat till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Martinssons sågverk i Bygdsiljum är ett av världens modernaste sågverk och är utrustat med mycket ny teknik. Vi besöker deras nya anläggning för produktion av korslimmade byggdelar, KL-trä,en teknik som är i ropet i branschen just nu.

Praktisk information

Schema (cirkatider)

9.30 – Morgonfika för den som önskar
10.00 – Programmet startar på Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsmarksgränd 17. Parkering finns
ca kl 12.00 -Bussfärd inklusive lunch
ca kl 13.00 – Besök på Martinssons i Bygdsiljum
ca kl 16.00 – Åter vid SLU i Umeå, tid för ombyte (möjlighet för bad i vedeldad bastu – sauna – och ombyte i omklädningsrum finns på kårhuset)
18.30 – Fördrink med påföljande middag på Skogis kårhus, Barrskogsgränd 10

Kostnader

Jägmästarnas förenings ambition är att våra arrangemang ska vara mycket prisvärda. Därför väljer vi att sponsra våra medlemmars deltagande. Priset är alltså kraftigt rabatterat för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Priset för studenter är av förklarliga skäl än mer rabatterat.

För föreningens medlemmar inklusive respektive och jägmästarstudenter är exkursionen inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika kostnadsfri.

Kamratmiddagen (tre-rätters med öl och vin) kostar 200 kr per person för medlemmar inklusive respektive samt 100 kr per person för jägmästarstudenter.

Betalning sker till BG  5866-6199 senast den 12 november . Märk betalningen med ditt namn. 

Information till jägmästarstudenter

I mån av plats är jägmästarstudenter, som inte är bundna av undervisning, varmt välkomna att delta på studiebesöken under dagen. Då undervisning mycket sällan sker på fredagskvällar, ser vi fram emot stor uppslutning från studentkåren under kamratmiddagen – studenter är varmt välkomna att vara med bara på middagen om ni har annan undervisning under dagen! Kostnaden för studenter är kraftigt rabatterad! Se till att ta tillfället i akt att knyta nya kontakter samt få en generationsövergripande upplevelse av en kamratmiddag.

Frågor

Har ni några frågor går det bra att skicka dem via e-post till Erik.Walfridsson@jagmastarnasforening.se eller Linda.Eriksson@jagmastarnasforening.se

Anmälan

Anmälan är stängd.

Nu kan medlemmar på eget initiativ arrangera aktiviteter med stöd av Jägmästarnas förening

För att möjliggöra fler och mer spridda aktiviteter har JFs styrelse beslutat att medlemmar ska kunna arrangera egna aktiviteter i föreningens namn, med stöd av föreningen. Riktlinjer för dessa aktiviteter går att läsa nedan samt på denna länk.

Syfte:
En större bredd och geografisk spridning på aktiviteter för att utöka möjligheten till kunskapsutbyte, nätverkande, fortbildning & gemenskap.

Bakgrund:
Då vi har sett ett önskemål om fler samt geografiskt mer spridda aktiviteter öppnar vi upp för och välkomnar initiativ av medlemmar i jägmästarnas förening för att anordna aktiviteter för målgruppen nedan. Exempelvis föreläsning, paneldebatt, skogsexkursion, resa

Målgrupp:
• Medlemmar i jägmästarnas i förening
• Jägmästarstudenter
• Potentiella medlemmar i jägmästarnas förening.
• Samt en vän/respektive till ovanstående

Budget:
• Bidrag för max 5000 kr kan beviljas för lokalhyra, föreläsare, förtäring, resebidrag, buss och dylikt.
• Bidrag om max 500 kr/person beviljas (medlem eller icke medlem enligt målgruppsdefinition ovan).

Redovisning:
• Skriftlig sammanfattning i form av en artikel, gärna med bilder, som kommer att publiceras på JF’s hemsida.
• Lista på närvarande, ange vilka som är medlemmar i JF
• Kvitton mm för utlägg.

Ramar:
• Vara av allmänt intresse för medlemmar i jägmästarnas förening
• Aktiviteterna ska vara i överensstämmelse med JF:s ändamålsparagraf, d v s bidra till stärkt samhörighetskänsla samt utbyte av yrkeserfarenheter av gemensamt intresse.
• Alla medlemmar ska bjudas in till aktiviteten – JF hjälper till med inbjudningar i form av epostutskick.

• Minst fem medlemmar ur jägmästarnas förening måste delta för att aktiviteten ska vara bidragsgrundande.
• Bidragsansökningar kommer att behandlas kvartalsvis vid JF’s styrelsemöten, dock skall ansökningar ha inkommit senast en vecka före mötet för att beaktas. Datum för JF’s styrelsemöten ligger på hemsidan under ”nyheter/evenemang”.
• Bidrag kommer att beviljas till högst 6 aktiviteter per år och vi eftersträvar en spridning av såväl geografisk lokalisering som ämnesval.

Höstexkursion i Umeå med Jägmästarnas förening – spara datumet 16 november!

Jägmästarnas förening välkomnar nuvarande och blivande medlemmar till en Höstexkursion i Umeå, fredagen den 16 november 2018. Höstexkursionen, med tema ”Skogsbrukets och skogsindustrins digitalisering”, innefattar bland annat ett studiebesök på Skogsdatalabbet vid Sveriges lantbruksuniversitet och en guidad rundtur på Martinssons sågverk i Bygdsiljum. På kvällen-natten håller vi traditionsenligt en kamratmiddag på Skogis kårhus, tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter tillika blivande medlemmar.

Första aktiviteten kommer att börja mellan 9 och 10 på morgonen, så vi ber er planera för en heldag i Umeå. Ytterligare information och instruktioner för anmälan kommer att publiceras och skickas ut efter sommarsemestrarna. Håll utkik!

Skogsdatalabbet är en del av institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar bland annat till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Martinssons sågverk i Bygdsiljum är ett av världens modernaste sågverk och är utrustat med mycket ny teknik.

I mån av plats är jägmästarstudenter, som inte är bundna av undervisning, varmt välkomna att delta på studiebesöken under dagen. Då undervisning mycket sällan sker på fredagskvällar, ser vi fram emot stor uppslutning från studentkåren under kamratmiddagen. Kostnaden för studenter kommer att rabatteras.

Välkomna!

Har ni några frågor går det bra att skicka dem via e-post till Erik.Walfridsson@jagmastarnasforening.se eller Linda.Eriksson@jagmastarnasforening.se.

Skogis granar!

Idag, 14 december, drar försäljningen igång igen. För 54:e året i rad säljer jägmästarstudenter julgranar i kungliga huvudstaden. I år är det kurs 15/20 som tar över stafettpinnen och för traditionen vidare.

På nio dagar kommer de 26 studenter som på olika sätt deltar i försäljningen förhoppningsvis sälja slut på lagret av 2000 granar till Stockholmare som vill ha en Svensk kvalitetsgran.

En stockholmsfamilj som väljer Skogis granar är kungafamiljen. Torsdag 14 december sker traditionsenlig leverans.

Ludvig Essebro, informationsansvarig för Skogis granar, berättar att storsäljaren är den klassiska rödgranen medan den verklige julgranskännaren väljer en kungsgran.

Alla jägmästare har såklart sina egna knep för att julgranen ska hålla sig grön och fin långt efter trettonhelgen. För dig som mot förmodan inte har din egen huskur för frisk julgran ger Ludvig Essebro följande tips. ”För att granen ska hålla sig fin länge rekommenderar vi att man tar in granen i exempelvis garaget för att inte chocka granen genom att utsätta den för rumstemperatur direkt. På detta sätt acklimatiserar sig granen på ett bra sätt. Sedan är det bara att ge den rikligt med vatten och en gnutta kärlek under resten av juletiden.”

Julgransförsäljningen är ett starkt minne från studietiden för många jägmästare. Skogshistoriska sällskapet har samlat några minnen ur granförsäljningens historia i ett särtryck från sin Årsskrift 2017. Det kan du läsa om här.

Är du i Stockholm under kommande dagar, ta en sväng förbi något av skogisarnas försäljningsställen och säg hej (och köp en gran, jägmästare har inte plastgran)!

Lycka till med försäljningen önskar vi i Jägmästarnas förening!

>>>www.skogisgranar.se

Ansvariga för årets julgransförsäljning. Från vänster: Ludvig Essebro, Jon Nordström, Viktor Wasell, Christian Syk, Sanna-Maja Breiman Wistbacka, Gunnar Boglind, Ellen Bergvall, Erik Westin

 

Årsmöte 10 februari 2018

Välkommen till årsmöte 10 februari

Då var det äntligen dags igen, den 10 februari 2018 smäller det, det årliga mötet skall hållas, Skogsvårdslagen klargöras, gentlemän granskas och västvisor ljuda!

Program
12.00     Årsmöte är hos LRF, Franzéngatan 6, smörgås serveras.
13.00     Lagman Fredrik von Arnold om översynen av SVL
15.30     Gentlemannen på Oscars
19.00     Fördrink och kamratmiddag på Läkarsällskapet med skogisväst på, Klara Östra Kyrkogata 10

Den prisbelönta musikalen Gentlemannen som gjorde dundersuccé på Broadway spelas nu i svensk tappning. En komedi om kärlek och mord där åtta av rollerna spelas av Henrik Dorsin! Hur ansar man ett släktträd?

Fredrik von Arnold fick i uppdrag av regeringen att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Han föreslår i SOU 2017:81 bland annat att Skogsstyrelsens beslut får överklagas av ideella organisationer. Kom och lyssna på hans redogörelse för utredningen och ställ era frågor.

Biljetterna är subventionerade och begränsade! Hela programmet för 1100 kr/person, enbart kamratmiddag 500 kr/person och årsmötet är gratis. Ange vad ni önskar att delta på vid anmälan. Kom ihåg att ange avsändare med namn och telefonnummer eller e-postadress. Anmäler ni er via e-mail kan vi komma att spara adressen för framtida kontakter.

Anmäl dig och eventuellt sällskap senast den 28/1 2018 till linda.eriksson@skogsindustrierna.se . Din anmälan är giltig då du betalat in aktuell avgift på bankgiro 5866-6199. Ange vad ni önskar att delta på vid anmälan. Kom ihåg att ange avsändare med namn och telefonnummer eller e-postadress. Vi kommer spara dina kontaktuppgifter för framtida kontakter rörande det här arrangemanget och framtida information om JFs verksamhet.

M.v.h.

De rödgröna västarnas styrelse

>>> Ladda hem inbjudan som PDF – Välkommen till årssmöte 2018