Jägmästarnas förening – Sida 3 – En förening för jägmästare

Årsmöte, musikalen Så som i himmelen och kamratmiddag

Nu är det snart dags för Jägmästarnas Förenings årsmöte med tillhörande kulturell aktivitet och kamratmiddag. Anmälan sker längst ner på sidan. Välkomna!

23 mars: Var med och påverka föreningens framtid!

Lördagen den 23 mars håller Jägmästarnas Förening årsmöte i KSLAs lokaler på Drottninggatan 95B Stockholm. Mötet börjar kl 11.00. Utöver demokrati bjuds det på intressanta diskussioner om framtidens kompetensförsörjning i skogsnäringen. Diskussionsledare är skogsfakultetens dekanus Görans Ståhl. 

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet och alla som anmält sig i förväg bjuds på en matigare macka till lunch. Anmälan sker i formuläret nedan. Är du ännu inte medlem? Bli medlem på www.jagmastarnasforening.se/bli-medlem.

Årsmöteshandlingar

Musikalen Så som i himmelen

Efter årsmötet erbjuds medlemmar med medföljande att uppleva den kritikerrosade musikalen Så som i himmelen. Beskrivning av musikalen från arrangören:

Bildresultat för musikalen så som i himmelen

”Nu återuppstår magin, från filmen med samma namn, på Oscarsteaterns scen i en musikalversion av Kay och Carin Pollak och med nyskriven musik av Fredrik Kempe, en av landets starkaste musikaliska begåvningar. Med i musikalen är även Gabriellas sång (S. Nilsson/P. Bäckman) som låg på Svensktoppen i otroliga 68 veckor. Fredrik tonsätter den gripande historien om världsdirigenten Daniel Daréus som efter ett sammanbrott plötsligt avbryter sin internationella karriär och återvänder till sin barndomsby. Han behöver tystnad, lugn och ro. Det dröjer inte länge förrän han övertalas att tacka ja till att ta över spillrorna av den lilla kyrkokören och där tar hans liv plötsligt en vändning när han lär känna byns färgstarka karaktärer: den charmiga kassörskan Lena, den traditionsbundne prästen Stig och hans fru Inger, den kuvade Gabriella, den strikta diakonissan Siv, den kärlekstörstande pensionären Olga och den härliga, överoptimistiska cykelhandlaren Arne. I dem möter Daniel vänner, fiender och där hittar han kärleken. Läs mer på: http://www.sasomihimmelen.se/

Musikalen börjar kl 15.00 på Oscarsteatern, Kungsgatan 63. Årsmötet är slut i god tid för ombyte.

Föreningen har bokat ca 50 biljetter till musikalen, med bra placering på parkett. Vi vet av erfarenhet att biljetterna brukar ta slut fort, så var snabb med din anmälan.

Kamratmiddag

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som sitter, tabell och inomhus

Efter musikalbesöket hålls sedvanlig kamratmiddag med väst på Läkarsällskapet, Klara Östra kyrkogatan 10. Vi äter och dricker gott, sjunger västvisor och svänger de lurviga fram till småtimmarna. Tidpunkt för middagen informeras om senare.

Ungefärligt program

Kl 11.00-13.00: Årsmöte med talare inklusive lunch för föranmälda
Kl 15.00: Musikal
Kl 19isch-01.00: Kamratmiddag

Anmälan och betalning

Anmälan sker genom formuläret nedan senast den 18 mars. Se även pris för respektive del i formuläret. Först till kvarn gäller för musikalbiljetterna. En medföljande per medlem är välkommen.

Jägmästarnas Förenings ambition är att våra arrangemang ska vara mycket prisvärda. Därför väljer vi att sponsra våra medlemmars deltagande vid årsmöte, musikal och middag. Priset är alltså kraftigt rabatterat för att möjliggöra för så många som möjligt att delta.

Betalning sker till BG  5866-6199 senast den 18 mars . Märk betalningen med ditt namn.

Sprid gärna information om att anmälan är öppen, särskilt till dem som du vet inte kollar mail, vår hemsida eller Facebook särskilt ofta.

Anmälningsformulär

Anmälan till Jägmästarnas förenings höstexkursion

Jägmästarnas förening välkomnar nuvarande och blivande medlemmar till en Höstexkursion i Umeå, fredagen den 16 november 2018. Höstexkursionen, med tema ”Skogsbrukets och skogsindustrins digitalisering”, innefattar bland annat ett studiebesök på Skogsdatalabbet vid Sveriges lantbruksuniversitet och en guidad rundtur på Martinssons sågverk i Bygdsiljum. På kvällen-natten håller vi traditionsenligt en kamratmiddag på Skogis kårhus, tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter tillika blivande medlemmar.

Programmet i sammanfattning

Programmet startar kl 10.00 på Sveriges lantbruksuniversitet (Skogis) och innefattar besök på Skogsdatalabbet med påföljande bussresa till Bygdsiljum och Martinssons sågverk. Vid ca kl 16 är vi åter i Umeå för omklädning inför kamratmiddag på Skogis kårhus som börjar med fördrink kl 18.30.

Programinnehållet

Skogsdatalabbet är en del av institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar bland annat till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Martinssons sågverk i Bygdsiljum är ett av världens modernaste sågverk och är utrustat med mycket ny teknik. Vi besöker deras nya anläggning för produktion av korslimmade byggdelar, KL-trä,en teknik som är i ropet i branschen just nu.

Praktisk information

Schema (cirkatider)

9.30 – Morgonfika för den som önskar
10.00 – Programmet startar på Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsmarksgränd 17. Parkering finns
ca kl 12.00 -Bussfärd inklusive lunch
ca kl 13.00 – Besök på Martinssons i Bygdsiljum
ca kl 16.00 – Åter vid SLU i Umeå, tid för ombyte (möjlighet för bad i vedeldad bastu – sauna – och ombyte i omklädningsrum finns på kårhuset)
18.30 – Fördrink med påföljande middag på Skogis kårhus, Barrskogsgränd 10

Kostnader

Jägmästarnas förenings ambition är att våra arrangemang ska vara mycket prisvärda. Därför väljer vi att sponsra våra medlemmars deltagande. Priset är alltså kraftigt rabatterat för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Priset för studenter är av förklarliga skäl än mer rabatterat.

För föreningens medlemmar inklusive respektive och jägmästarstudenter är exkursionen inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika kostnadsfri.

Kamratmiddagen (tre-rätters med öl och vin) kostar 200 kr per person för medlemmar inklusive respektive samt 100 kr per person för jägmästarstudenter.

Betalning sker till BG  5866-6199 senast den 12 november . Märk betalningen med ditt namn. 

Information till jägmästarstudenter

I mån av plats är jägmästarstudenter, som inte är bundna av undervisning, varmt välkomna att delta på studiebesöken under dagen. Då undervisning mycket sällan sker på fredagskvällar, ser vi fram emot stor uppslutning från studentkåren under kamratmiddagen – studenter är varmt välkomna att vara med bara på middagen om ni har annan undervisning under dagen! Kostnaden för studenter är kraftigt rabatterad! Se till att ta tillfället i akt att knyta nya kontakter samt få en generationsövergripande upplevelse av en kamratmiddag.

Frågor

Har ni några frågor går det bra att skicka dem via e-post till Erik.Walfridsson@jagmastarnasforening.se eller Linda.Eriksson@jagmastarnasforening.se

Anmälan

Anmälan är stängd.

Nu kan medlemmar på eget initiativ arrangera aktiviteter med stöd av Jägmästarnas förening

För att möjliggöra fler och mer spridda aktiviteter har JFs styrelse beslutat att medlemmar ska kunna arrangera egna aktiviteter i föreningens namn, med stöd av föreningen. Riktlinjer för dessa aktiviteter går att läsa nedan samt på denna länk.

Syfte:
En större bredd och geografisk spridning på aktiviteter för att utöka möjligheten till kunskapsutbyte, nätverkande, fortbildning & gemenskap.

Bakgrund:
Då vi har sett ett önskemål om fler samt geografiskt mer spridda aktiviteter öppnar vi upp för och välkomnar initiativ av medlemmar i jägmästarnas förening för att anordna aktiviteter för målgruppen nedan. Exempelvis föreläsning, paneldebatt, skogsexkursion, resa

Målgrupp:
• Medlemmar i jägmästarnas i förening
• Jägmästarstudenter
• Potentiella medlemmar i jägmästarnas förening.
• Samt en vän/respektive till ovanstående

Budget:
• Bidrag för max 5000 kr kan beviljas för lokalhyra, föreläsare, förtäring, resebidrag, buss och dylikt.
• Bidrag om max 500 kr/person beviljas (medlem eller icke medlem enligt målgruppsdefinition ovan).

Redovisning:
• Skriftlig sammanfattning i form av en artikel, gärna med bilder, som kommer att publiceras på JF’s hemsida.
• Lista på närvarande, ange vilka som är medlemmar i JF
• Kvitton mm för utlägg.

Ramar:
• Vara av allmänt intresse för medlemmar i jägmästarnas förening
• Aktiviteterna ska vara i överensstämmelse med JF:s ändamålsparagraf, d v s bidra till stärkt samhörighetskänsla samt utbyte av yrkeserfarenheter av gemensamt intresse.
• Alla medlemmar ska bjudas in till aktiviteten – JF hjälper till med inbjudningar i form av epostutskick.

• Minst fem medlemmar ur jägmästarnas förening måste delta för att aktiviteten ska vara bidragsgrundande.
• Bidragsansökningar kommer att behandlas kvartalsvis vid JF’s styrelsemöten, dock skall ansökningar ha inkommit senast en vecka före mötet för att beaktas. Datum för JF’s styrelsemöten ligger på hemsidan under ”nyheter/evenemang”.
• Bidrag kommer att beviljas till högst 6 aktiviteter per år och vi eftersträvar en spridning av såväl geografisk lokalisering som ämnesval.

Höstexkursion i Umeå med Jägmästarnas förening – spara datumet 16 november!

Jägmästarnas förening välkomnar nuvarande och blivande medlemmar till en Höstexkursion i Umeå, fredagen den 16 november 2018. Höstexkursionen, med tema ”Skogsbrukets och skogsindustrins digitalisering”, innefattar bland annat ett studiebesök på Skogsdatalabbet vid Sveriges lantbruksuniversitet och en guidad rundtur på Martinssons sågverk i Bygdsiljum. På kvällen-natten håller vi traditionsenligt en kamratmiddag på Skogis kårhus, tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter tillika blivande medlemmar.

Första aktiviteten kommer att börja mellan 9 och 10 på morgonen, så vi ber er planera för en heldag i Umeå. Ytterligare information och instruktioner för anmälan kommer att publiceras och skickas ut efter sommarsemestrarna. Håll utkik!

Skogsdatalabbet är en del av institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar bland annat till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Martinssons sågverk i Bygdsiljum är ett av världens modernaste sågverk och är utrustat med mycket ny teknik.

I mån av plats är jägmästarstudenter, som inte är bundna av undervisning, varmt välkomna att delta på studiebesöken under dagen. Då undervisning mycket sällan sker på fredagskvällar, ser vi fram emot stor uppslutning från studentkåren under kamratmiddagen. Kostnaden för studenter kommer att rabatteras.

Välkomna!

Har ni några frågor går det bra att skicka dem via e-post till Erik.Walfridsson@jagmastarnasforening.se eller Linda.Eriksson@jagmastarnasforening.se.

Skogis granar!

Idag, 14 december, drar försäljningen igång igen. För 54:e året i rad säljer jägmästarstudenter julgranar i kungliga huvudstaden. I år är det kurs 15/20 som tar över stafettpinnen och för traditionen vidare.

På nio dagar kommer de 26 studenter som på olika sätt deltar i försäljningen förhoppningsvis sälja slut på lagret av 2000 granar till Stockholmare som vill ha en Svensk kvalitetsgran.

En stockholmsfamilj som väljer Skogis granar är kungafamiljen. Torsdag 14 december sker traditionsenlig leverans.

Ludvig Essebro, informationsansvarig för Skogis granar, berättar att storsäljaren är den klassiska rödgranen medan den verklige julgranskännaren väljer en kungsgran.

Alla jägmästare har såklart sina egna knep för att julgranen ska hålla sig grön och fin långt efter trettonhelgen. För dig som mot förmodan inte har din egen huskur för frisk julgran ger Ludvig Essebro följande tips. ”För att granen ska hålla sig fin länge rekommenderar vi att man tar in granen i exempelvis garaget för att inte chocka granen genom att utsätta den för rumstemperatur direkt. På detta sätt acklimatiserar sig granen på ett bra sätt. Sedan är det bara att ge den rikligt med vatten och en gnutta kärlek under resten av juletiden.”

Julgransförsäljningen är ett starkt minne från studietiden för många jägmästare. Skogshistoriska sällskapet har samlat några minnen ur granförsäljningens historia i ett särtryck från sin Årsskrift 2017. Det kan du läsa om här.

Är du i Stockholm under kommande dagar, ta en sväng förbi något av skogisarnas försäljningsställen och säg hej (och köp en gran, jägmästare har inte plastgran)!

Lycka till med försäljningen önskar vi i Jägmästarnas förening!

>>>www.skogisgranar.se

Ansvariga för årets julgransförsäljning. Från vänster: Ludvig Essebro, Jon Nordström, Viktor Wasell, Christian Syk, Sanna-Maja Breiman Wistbacka, Gunnar Boglind, Ellen Bergvall, Erik Westin

 

Årsmöte 10 februari 2018

Välkommen till årsmöte 10 februari

Då var det äntligen dags igen, den 10 februari 2018 smäller det, det årliga mötet skall hållas, Skogsvårdslagen klargöras, gentlemän granskas och västvisor ljuda!

Program
12.00     Årsmöte är hos LRF, Franzéngatan 6, smörgås serveras.
13.00     Lagman Fredrik von Arnold om översynen av SVL
15.30     Gentlemannen på Oscars
19.00     Fördrink och kamratmiddag på Läkarsällskapet med skogisväst på, Klara Östra Kyrkogata 10

Den prisbelönta musikalen Gentlemannen som gjorde dundersuccé på Broadway spelas nu i svensk tappning. En komedi om kärlek och mord där åtta av rollerna spelas av Henrik Dorsin! Hur ansar man ett släktträd?

Fredrik von Arnold fick i uppdrag av regeringen att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Han föreslår i SOU 2017:81 bland annat att Skogsstyrelsens beslut får överklagas av ideella organisationer. Kom och lyssna på hans redogörelse för utredningen och ställ era frågor.

Biljetterna är subventionerade och begränsade! Hela programmet för 1100 kr/person, enbart kamratmiddag 500 kr/person och årsmötet är gratis. Ange vad ni önskar att delta på vid anmälan. Kom ihåg att ange avsändare med namn och telefonnummer eller e-postadress. Anmäler ni er via e-mail kan vi komma att spara adressen för framtida kontakter.

Anmäl dig och eventuellt sällskap senast den 28/1 2018 till linda.eriksson@skogsindustrierna.se . Din anmälan är giltig då du betalat in aktuell avgift på bankgiro 5866-6199. Ange vad ni önskar att delta på vid anmälan. Kom ihåg att ange avsändare med namn och telefonnummer eller e-postadress. Vi kommer spara dina kontaktuppgifter för framtida kontakter rörande det här arrangemanget och framtida information om JFs verksamhet.

M.v.h.

De rödgröna västarnas styrelse

>>> Ladda hem inbjudan som PDF – Välkommen till årssmöte 2018

Inte en lodenrock i sikte!

2017-03-17
Jan F

Vårt gängse lokus, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid Observatoriekullen, var denna gång inte tillgängligt p g a harjakt. Det får man ju ha förståelse för. Och LRF:s lokaler på gata Franzéns nummer 6, visade sig vara ett välfunnet alternativ för Jägmästarnas Förenings årliga sammankomst, denna kulna februarilördag anno 2017.
De kom från öst och väst, från nord och syd, dessa skogens män och kvinnor. Men inte en lodenrock så långt ögat nådde! Detta till synes bortglömda plagg, som i fordom bars av varje jägmästare med självaktning. Dvs av samtliga. Nu för tiden tycks man hellre gå och se frusen ut i en florstunn skaljacka av märket Arcteryx för sådär sju tusen spänn.

Efter inmundigande av fullkornsfrallor, avlöpte årsmötesförhandlingarna föga oväntat utan dramatik. Ekonomin visade sig vara solid och i god ordning. Att besitta tillgångar för 1,5 miljoner kronor att ha kul för är inte alla föreningar om givet. Och mer lär det bli när våra anrika stilmöbler i Garpenbergs Slotts blå salonger avyttras. (Jo, Herrgården heter så numera). Hugade spekulanter må hålla ögonen öppna när möblemanget går under klubban genom Uppsala Auktionskammares försorg. Enär vår vördade ordförande Hr Bendz, i yngre dagar taxerat kammarägare Knut Knutssons skogsdomäner, förväntar vi oss stort engagemang i frågan från sagda auktionist.

Med ett betydande mått ödmjukhet konstaterade styrelsen att man varit synnerligen aktiv under det gångna året. Icke minst genom att med stor ackuratess utarbeta förslag till reviderade stadgar, vilka inte setts över sedan drygt två decennier tillbaka. Tillägget ”gärna under trivsamma former”, till ändamålsparagrafens första sats om att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla, vann årsmötets särskilt starka bifall. Uppenbarligen hade styrelsen utfört sitt värv till allmän belåtenhet, då densamma beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet.
Dagens gästtalare, statssekreterare Elisabeth Backteman, infann sig vänligen, lördagen till trots, för att berätta om arbetet med det Nationella Skogsprogrammet. Så mycket program blev det nu inte, eftersom ett sådant återstår att utarbeta. Mer då om de fyra underlagsrapporter som programmet är tänkt skall bygga på. Men programskrivningen kan nog bli en tämligen grannlaga uppgift. För den som tagit del av rapporternas drygt fyra hundra sidor, kan dess utmynnande i inte mindre än 15 s k strategiska rekommendationer och ett 60-tal åtgärdsförslag av högst varierande karaktär, ge ett milt sagt fragmenterat helhetsintryck. Allt bör prioriteras och mer av allt till alla, för att uttrycka sig aningen vanvördigt. Motsättningarna mellan bevarande- och produktionsintressen tycks inte heller ha överbryggats. Så lycka till, även om upphovsmannen själv, professor Sten Nilsson, i ett tidningsinlägg nu uttrycker sina dubier över om det hela kommer att landas över huvud taget.

Sammankomsten avslutades i god anda. Till statssekreteraren överlämnades ett fång blomster och vi övriga ilade vidare till dagens kulturella begivenhet, musicalen ”Book of Mormons”. Överlåter dock åt andra att recensera begivenheten, efter vilken stundade kamratmiddag i sann Skogis-anda. Västar på!

I den smått ruggiga vinterkvällen fann vi välkomnad och trevnad i Läkaresällskapets, som det oss anstår, ståndsmässiga byggnad. Paraden av Skogisvästar avslöjade att ett icke oväsentligt antal krympt betänkligt över tid. Ylle är förvisso ett rustikt material, men uppenbarligen känsligt vid lång förvaring. Vackra broderier prydde flertal kragar, och praktfulla konstverk mången äldre rygg. Somliga västbringor utan pins, andra utsmyckade som veritabla nåldynor.

Vi fylkades en trappa upp, där några med bestämda kliv stegade spikrakt till bajtlappsförsäljningen, medan andra valde att köa upp för välkomstbubbel. Mingelsorlet nådde snart sådan volym att en del gråhårsmän t o m nödgades justera sina hörselapparater. Decibelnivån höjdes därtill markant när ”Och så tåga vi då” stämdes upp samfällt, om än inte unisont. Oljeporträtten av barska forna läkarstorheter tycktes darra på sina krokar under jägmästarnas frejdiga vandring upp till festlokalen, där väldukade långbord med batterier av glas och bestick mötte vår hungriga anblick.

Ingen ordning, ingen ordning och festen kunde ta sin början på allvar. Den väldige Weine anförde sången med sedvanlig bravur och inlevelse. Kan dock sakna den Alces alces klöv med vilken han dompterade sjungandet under Skogis-åren. Musikalisk kille, denne Genfors. Lärde sig spela fiol på tre månader, för att som ung, nyvorden skogsförvaltare i Dalarna vinna respekt hos lokalbefolkningen. Imponerande! Torde platsa som en av våra mer legendariska sånganförare. Tillsammans med namn som Björn Sprängare, dock ej närvarande denna kväll. Den senare lär utantill behärska samtliga 125 sånger i ”Skogisvisor”, 8:e upplagan, 1963. Imponerande!

I sånghänseende kan man tycka att det var det något enklare förr (inte bättre). När skogsmannen var… en man. ”En skogsperson av allra bästa sort, hen vilar ej mer än ett varv” känns lite knepigt.
Märkligt, för varje år får man framföra sin västvisa allt tidigare på kvällen, numera bland de första i kön. En annan iakttagelse är att visor av äldre årgångar gärna vilar på melodier av Taube och möjligen ABBA-Stickan. Medan de unga är glada varianter av ”Här kommer Pippi Långstrump” eller ”Bamse”. Typ. Alla är vi barn av vår tid. Stal västviseshowen gjorde även denna gång Lasse (LUS) Laestadius´ sovjetinspirerade, proletärmarschlika alster. Intet öga torrt vid detta soloframförande.
(Tankarna vandrar till sommaren 1993 och ett besök vid Virginia Tech i Blacksburg VA, USA. Där gavs jag tillfälle att från skogsteknikinstitutionens dator sända ett s k elektroniskt postmeddelande via något nymodigt som hette Internet, till vännen LUS stationerad i Washington DC och med tillgång till samma pionjärteknik. Resten är, som det heter, historia).

Många sånger, korta tal, långa tal, för långa tal… precis som det skall vara. Och kvällens clou, skogens egen ståuppare Erik ”Waffe” Walfridsson. Mannen med branschens flackaste karriärkurva, vågrät som dragen med ett vattenpass. Mannen som med sina ekvilibristiska ordflätor förorsakar skrattkramp i välfyllda middagsmagar. Mannen som tills för något år sedan, när slitna knän sade stopp, sprungit samtliga Stockholmsmaror från starten 1979. Imponerande!

Vi bryter taffeln och övergår till kaffe med avec för hågade. Vittra (?) samtal följer, fortsatt högstämd men alltmer ostämd sång. När timvisaren närmar sig tolv, bjuder Terrassorkestern upp till dans.

Så långt lidet frampå nattkröken börjar lodenrocksgenerationen kvittera ut sina pampuscher och inleda vandringen hemåt längs huvudstadens gator. Trevligare kväll kan man knappast ha. Så fortsätt ni yngre att glamma, men för oss seniorer gör morgondagen tyvärr ej längre detsamma…

Hälsar Skattmästar´n
Jan Fryk