INSTÄLLD: Vårexkursion i Skåne – Jägmästarnas förening

INSTÄLLD: Vårexkursion i Skåne

På grund av mycket få anmälda medlemmar tvingas vi tyvärr ställa in helgens exkursion i Skåne. Vi tackar såklart alla som ställt upp på att ta emot oss, bla SLU och Gunnars Granar, och hoppas att få möjlighet att träffas någon annan gång.

Betalda avgifter återbetalas till fullo. Hör av dig om du inte fått din betalning åter inom kort.

Välkommen på exkursion den 18 maj i Degeberga!

Under exkursionen besöker vi Gunnars Granar i Degeberga, en av Sveriges största julgransodlingar som drivs av jägmästaren Gunnar Göthner. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan julgransodling och skogsbruk.

På andra sidan byn finns godsets Widtsköfles skogar , och där har man har lång erfarenhet av att producera högkvalitativt talltimmer. Virket har så god kvalité att det ibland ”exporterats” till norrländska sågverk. Skötselforskarna och jägmästarna Eric Agestam och PM Ekö från SLU presenterar forskning inom ämnet. På Widtsköfle kommer även Skogsstyrelsen att berätta om sin syn på begreppet hyggesfritt skogsbruk.  Vad är det och varför borde vi använda det?

Senare på eftermiddagen åker vi till Bjärsjölagård och besöker ett av SLUs skogliga fältförsök.  Eric Agestam och PM Ekö berättar om, och ger tips kring användningen av snabbväxande trädslag. Är de alternativ till gran?

Dagen avslutas med fest tillsammans med nuvarande jägmästarstudenter!

Vi samlas med egna bilar kl 10:00 den 18 maj vid:
Borråkravägen 60-11,
297 94 Degeberga

(Google maps-länk)

Anmälan sker här! Anmäl dig senast 15 maj.

Exkursionen inklusive lunch och fest kostar 350 kr. Enbart fest för studenter kostar 100 kr. Betalning sker till bg 5866-6199