Kurs 71/75

Text: Lars Lindberg och Hans-Jöran Hildingsson
Melodi: I Indialand bak Himalayas rand (Hans-Åke Gäfvert)

Bland bestar på västar är snytbaggen bäst,
En liten filur som gör skogsägaren sur,
Men på våran fest är han ständigt vår gäst,
Vi sjunger i dur och en bajt för vårt djur.

Kursdjur: Snytbagge