Kurs 67/71

Text: Rolf Hansen
Mel: Sådan är kapitalismen

Hör hur TRASTEN klarar strupen,
hör hans sång – vad den är skön!
RÖD blir näsan efter supen,
efter festen blir den GRÖN.

Så stäm upp vår sång, kamrater,
och sätt FÄRG på denna fest!
Låt oss visa våra later,
låt oss fröjdas i vår väst!