Kurs 52/56 – Jägmästarnas förening

Kurs 52/56

Text: Olof Östberg
Melodi: Det kommer en vår (något stympad)

I väster, öster, norr och söder
Har Skogis’ härnadståg gått fram.
Överallt får skogsmän bröder
I mat och dryckjom, stoj och glam.

Ref.
Högt i skyn våra sånger ska brusa
När vi höja vårt glas i det blå.
Och vi njuter av Skåne och OP och Ljusa
Fast vi har rocken på.

Likt Smålands lingonbackar röda
Och Norrlands vackert gröna lid
Ser man Skogisvästen glöda
Om rocken kommer av i tid.

Ref.
Högt i skyn våra sånger ska skalla
När vi höjdpunkten småningom når.
Vi ska låta kavajerna flyga och falla
När vi I BLOMNING GÅR.