Kurs 51/55 – Jägmästarnas förening

Kurs 51/55

Text: Ole Bull
Melodi: mycket fri bearbetning av danska folkvisan Det var en lørdag aften

Bröder känn hur värmen stiger
Vi kan inte mer stå ut
Hur det heta blodet lider
Mera luft, mera luft, mera luft, luft, luft.

Vi ska folk ock fä förvåna
Alla sorger dom ska dö
Emot taket ska den dåna
Våran sång, våran sång, våran sång, sång, sång

Låt det komma fram i ljuset
Den har väntat länge nog
Och sprida liv och färg i huset
Våran väst, våran väst, våran väst, väst, väst