Kurs 50/54 – Jägmästarnas förening

Kurs 50/54

Text: Karl-Rune Samuelson
Melodi: Schottis på Valhall

Skogisar svetta sitta på festen
Väst i kavajen och bajtar i västen
Mullrande röster hotande höjas
Skogis ska blomma, kavajen ska av.
Tag en jäkla sats
Uppifrån din plats.
Släng kavajen, du har ju en väst.
Sätt dig sedan ner
Här ska festas mer.
Njut av dagen ditt liv är som bäst.
Här finns fyllda glas
Här är fullt kalas
Kort är dagen men natten är lång
Enligt Skogisars lag
Gör vi natten till dag,
När vi fastar i västar nån gång