Kurs 49/53 – Jägmästarnas förening

Kurs 49/53

Texten modifierad från Åke ”Älgen” Åhlström

Blomningsvisa

Här är gudagott att vara
Gudagodare ändå
Kan det bli om de få fara,
Alla kavajer vi ha på.
Här är unga, käcka viljor.
Fan sån kläm och raska tag!
Grannare än Sarons liljor
Gå vi nu i blom med rosenröda slag.

Vad är jordens rikedomar
Mot den rikedom som du
Ser var gång som Skogis blommar
Skogis blommar även nu
Här är fart och fläkt och färger.
Fanken vet om någonstans
I det skogisklädda Sverige
Maken till en sådan skogisblomning fanns.