Kurs 48/52 – Jägmästarnas förening

Kurs 48/52

Text: Åke ”Älgen” Åhlström

Blomningsvisa

Här är gudagott att vara
Gudagodare ändå
Kan det bli om de få fara,
Alla kavajer vi ha på.
Här är unga, käcka viljor.
Se sån kläm, så raska tag!
Grannare än Sarons liljor
Gå vi nu i blom med rosenröda slag.

Vad är jordens rikedomar
Mot den rikedom som du
Ser var gång som Skogis blommar
Med ett stormande ”Jehu”?
Här är fart och fläkt och färger.
Håken vet om någonstans
I det skogbeklädda Sverige
Maken till en verklig skogisblomning fanns.