Kurs 79/83 – Jägmästarnas förening

Kurs 79/83

Melodi: Nubben görs av gran och tall, framvuxen under en förfärligt vild fest på Garpenbergs herrgård som på inbjudningslapparna i elevhemmet kallades för ”Sill- och bajtövning”

Gran och tall och gran och tall.
Gran och tall, gran och tall.
Gran och tall och gran och tall.
Gran och tall, gran och tall.
Gran och tall och gran och tall.
Gran och tall och gran och tall.
Gran och tall och gran och tall.
Gran och tall och gran och tall.


”Visan är präglad av sin tidsanda kan man nog säga, vare sig man tolkar texten bokstavligt eller som ironi i en brytningstid”
                                                                                       Bengt Ek