Kurs 74-78

Melodi: Vårvindar friska

Lugn kära vänner, i goda händer
Skogarnas framtid vilar så tryggt
Kurs 74
slår varje myras
flit, uppå Skogis har vi satt flykt

Skogsstjärnan pryder våran kavaj
Anddraken får den alltid på svaj
Ack, vilken lycka
vi kunna smycka
Skogis med vår finess på partaj

Kurs 74-78 blommar!


Kursdjur: Anddrake
Kursväxt: Skogsstjärna