Kurs 73/77 – Jägmästarnas förening

Kurs 73/77

Text: Claes Rosengren
Melodi: Vi går över daggstänkta berg,

1
I skogen vi vilja tillbringa vår dag
Och se hur processorn jobbar till vårt behag.
Vi sysslar med det mesta
Men först och främst att festa
Som nu när vi sitter tillsammans ett slag.

2
Nu ska ni få träffa en färgstark filur.
Han är alltid med oss ut i ur och skur.
På våra västar fräcka
Där ser ni honom häcka.
Det är våran tjäder som sträcker sin hals!

Kursdjur: Tjädertupp
Kursväxt: Linnea