Kurs 72/76 – Jägmästarnas förening

Kurs 72/76

Melodi: Möte i monsunen ( Evert Taube )

Här kommer ett gäng för att hugga gran o fur
Det är kursen 72 som gör entré
Vår symbol han heter Björn
Det är kursens eget djur
Fast man bara det på Skansen kan få se
Men nu ska de bli ändring
Nu ska vi visa att
Djuret även finns på våran fina väst
Hastigt rocken åker av
Festen varar till i natt
Och mitt ibland oss sitter Björn som hedersgäst.

Djur: Panda
Växt: Björnmossa