Kurs 70/74

Text: Weine Genfors
Melodi: Säg farväl lilla fjäril

Res er upp, knäpp nu upp
Här kring bordet!
Låt oss visa vår rödgröna väst!
Denna sköld på vår skogsmannabringa,
Är ett tecken att Skogis har fest.
Se, vak upp alla Lepi-bröder (vänstra slaget viks upp)
Och vik fram! Se vad Gerda har fäst!

Kursdjur: Hare (därav Lepi-bröder)