Kurs 65-69 – Jägmästarnas förening

Kurs 65-69

Västvisa 1
Text: Gustaf Hamilton
Melodi: Sk-tåkar Anderssons käring; Mustalainen m fl

Någon härmar en orre: korr, korr, korr, kollerollerock:  tscho-ysch; tscho-ysch
Solo:              Vad var det, vad var det, vad var det som hördes nyss?
Alla:              Jo, orren kuttra´ under rocken,
                      Han vill vara med i flocken,
                      Som har kommit till vår glada fest.
                      Tjofadderittan! Pass opp Skogis!
                      Visa nu din Väst!

                      Se vår Väst, se på vår stolta bringa!
                      Se vår själ – så vit som snö
                      Stjärnorna, på himmelen de glimma
                      Låt oss dö – i famnen på en mö! HEJ!

Västvisa 2
Text: Anders Holmberg
Melodi: Balladen om franske kungens spelmän

Vi har kommit ifrån Kiruna och Hjo,
Ifrån Norrlands fjäll och Skånes feta mull.
Och vår spelorre skall gå till Malingsbo.
Kungligt Stockholm, Forsakar och Lustigkull
Uti Kulbäcksliden, Siljansfors och Ås
Folket skall av pur beundran snart förgås
Landet runt så är det fest:
I Norr och Söder, Öst och Väst
När vi visar våran vördnadsvärda Väst.

Och de flickor som har sett oss i vår prakt
Rött och grönt och broderier fram och bak
Ja, var flicka säger att det är lättare gjort än sagt
Att för en Skogis falla med ett väldigt brak
Som en stormvind fram bland sköterskor drar vi
För att inte nämna Sem. och GCI.
Alla säger vi är bäst; Stiligast och orkar mest
Ja varje flickas ideal bär Skogis Väst.

Men när alla middagsbord har betats av
Alla plantskolor har trampats ner till mos
Alla moralister har vänt sig i sin grav
Ja, då änteligen drager vi vår kos
För att rymma fältet är nog säkert bäst
Innan flickorna får svar på sina test.
När alla flaskor har blitt lik, drar vi hem till våra snik
Uti resterna av vår vördnadsvärda Väst.