Kurs 64/68

Text och melodi i ¾ takt: Arne Mirton och Börje Einarsson

I ett nu på denna festen
Fram med röda, gröna västen
Så att när vi blir på svajen,
Ej må trängas i kavajen!