Kurs 63/67

Text: Leif Granström och Martin Werner
Melodi: Vintern rasat

Massaven
Våra vadmalsvästar vill vi vörda,
Vilka värma våra whiskyvrak.
Vampar vandra vilse vid var vickning,
Veknar vänt vid varje vacker väst.
Viltet vill vi värna vartän vi vandrar,
Vilsna virkesvivlar vårdar vi väl.
Varför värnar västen villigt vårat vanvett?
Vi vill visa våran vackra väst!