Kurs 61/64 – Jägmästarnas förening

Kurs 61/64

Text och melodi: Per Svensson
Visan är kort och melodin enkel – helt enkelt ett septimackord i C dur.

C      C      C  C     C  C
RÖD SOM HETA BLODET 

E       E        E   E    E   E
GRÖN SOM SKÖNA VÅREN

G  G   G   G      G    G
VISA VÄSTEN VÄNNER

BBBB
JAAAA!

Alla toner utom den sista är fjärdedelar, medan B:et är en utdragen helnot. Och då åker kavajen av.