Kurs 59/63

Text: Rune Löfving
Melodi: Revyvisa m text ”för vem i helvete kastar sten på en liter brännvin…”

Nej inte kan vi väl sitta här i den varma rocken,
Som skymmer Skogisars rödgröna väst.
Den västen är allra bästa prydnad för skogsmannakroppen,
För skogen, för flickor, för fest. Hej, hej!
”Skogis blommar!”