Styrelsen – Jägmästarnas förening

Styrelsen

Medlemmarna är föreningens främsta tillgång, och vi i styrelsen verkar för att samordna de jägmästarpåhitt som kommer från alla landsändar och Skogiskurser. Styrelseledamöterna väljs av årsmötet på våren och vi brukar ha omkring 6 styrelsemöten om året, de flesta på distans. Vi kommer från en trevlig blandning av årskurser, och förenas av kärleken till skogen och Skogisgemenskapen. Vi tar varmt emot alla idéer och förslag som finns. Vill du engagera dig på något vis? Hör av dig!

Patrik Ulvdal | Ordförande


info@jagmastarnasforening.se

 Elin Beckman | Vice Ordförande
Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna ...Marcus Månsson | Skattmästare
Erik ”Waffe” Walfridsson | Ledamot
Annie Sandgren | Ledamot
 Erik Forslöw | Ledamot
 Jonas Jacobsson | Ledamot
 
Jon Nordström | Ledamot
Astrid Bygge | Adjungerad ledamot, studentrepresentant