Styrelsen – Jägmästarnas förening

Styrelsen

Styrelsen med hjälp av medlemmarna får JF att rulla. Styrelseledamöterna väljs för ett år av årsmötet i februari. Vi brukar ha ca 6 styrelsemöten om året. Oftast i form av Skype – eller telefonmöte. Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är aleksandra-1024x683.jpg Aleksandra Holmlund | Ordförande
Aleksandra.Holmlund@Jagmastarnasforening.se

Elin Larsson| Vice ordförande
Elin.Larsson@Jagmastarnasforening.se

Patrik Ulvdal | Skattmästare
Patrik.Ulvdal@jagmastarnasforening.se

Jan Fryk| Ledamot
Jan.Fryk@Jagmastarnasforening.se

Elin Beckman | Ledamot
Elin.Beckman@jagmastarnasforening.se

Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna ... Marcus Månsson | Ledamot
Marcus.Mansson@Jagmastarnasforening.se

Isabella Hallberg-Sramek | Ledamot
Isabella.Hallberg.Sramek@Jagmastarnasforening.se

Erik ”Waffe” Walfridsson | Ledamot
Erik.Walfridsson@Jagmastarnasforening.se

Annie Sandgren | Ledamot
Annie.Sandgren@Jagmastarnasforening.se

Malin Sääf | Ledamot
Malin.Saaf@Jagmastarnasforening.se