Styrelsen – Jägmästarnas förening

Styrelsen

Styrelsen med hjälp av medlemmarna får JF att rulla. Styrelseledamöterna väljs för ett år av årsmötet i februari. Vi brukar ha ca 6 styrelsemöten om året. Oftast i form av Skype – eller telefonmöte. Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är aleksandra-1024x683.jpg Aleksandra Holmlund | Ordförande
Aleksandra.Holmlund@Jagmastarnasforening.se

Elin Beckman | Vice Ordförande
Elin.Beckman@jagmastarnasforening.se

Patrik Ulvdal | Skattmästare
Patrik.Ulvdal@jagmastarnasforening.se

Erik Forslöw | Ledamot
Erik.Forslow@Jagmastarnasforening.se

Jonas Jacobsson | Ledamot
Jonas.Jacobsson@Jagmastarnasforening.se

Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna ... Marcus Månsson | Ledamot
Marcus.Mansson@Jagmastarnasforening.se

Jon Nordström| Ledamot
Jon.Nordström@Jagmastarnasforening.se

Annie Sandgren | Ledamot
Annie.Sandgren@Jagmastarnasforening.se

Erik ”Waffe” Walfridsson | Ledamot
Erik.Walfridsson@Jagmastarnasforening.se

Astrid Bygge | Adjungerad Ledamot
Astrid.Bygge@Jagmastarnasforening.se